Ouder-kindbegeleiding

Docent:
Prijs:
40,00 EUR

Omschrijving

De ouder – kindbegeleiding wordt vanuit onderstaande benaderingen aangepakt

Nieuwetijdskindercoach:
Als nieuwetijdskindercoach leer ik kinderen hoofdzakelijk om met prikkels, angsten, onzekerheid, concentratie-en gedragsproblemen om te gaan. In deze tijd worden we allemaal overladen met druk, stress, elektrosmog, diverse prikkels waardoor we ons niet goed in ons vel voelen. Kinderen zijn daar heel gevoelig voor, diagnoses van HSP, ADHD, tot autisme worden snel gesteld. En wat doe je dan als ouder eens dat labeltje geplakt is? Via allerhande oefeningen, meditaties en natuurlijke hulpmiddelen zoals voedingssupplementen, het gebruik van edelstenen, help ik je kind om zich enerzijds beter van deze prikkels af te schermen, anderzijds deze beter te kanaliseren en weg te laten vloeien. Als ouder word je je er ook meer van bewust wat jouw kind allemaal kan overprikkelen, zodat je deze invloeden zoveel mogelijk kan trachten uit te schakelen.

Bloesem therapie:
In mijn opleiding aan de Levensschool leerde ik de kunst van het werken met Bachbloesems. Bachbloesems bieden het kind en de ouder een extra ondersteuning naast de begeleiding. Je gaat niet met lege handen naar huis. Zowel de ouder als het kind nemen deze in, zodat bij jullie beiden de emoties die je raken een time out krijgen. In een verder stadium, afhankelijk van de thema’s waar je in zit, schakelen we over naar energetische remedies.

Energetische kindertherapie:
Soms zien we bij kinderen dat gedragsproblemen, lichamelijke en psychische klachten voortkomen uit een slecht werkend energie / chakra systeem. Verstoringen zoals chronische moeheid, slecht werkend immuunsysteem, vol hoofd, slechte gronding, darmproblematiek, allergieën, slaapproblemen kunnen hiervan het gevolg zijn. Met een energetische behandeling worden deze klachten dan behandeld op energieniveau.

Kindertolk:
Het kindertolken is DE opening voor een goeie begeleiding. Aan de hand van een gesprek, ga ik op zoek naar datgene wat je kind spiegelt. Op deze manier, zien we waar we moeten op werken, zowel bij ouder als kind. Neem je dit ter harte, heeft niet alleen je kind, maar heb je als ouder er zelf ook baat bij.

Coaching van 1 uur: 40€
Coaching van 1 uur met bachbloesemflesje voor ouder en kind: 60€/uur

Begeleider: Vicky Van de Poel
Prijs: 40€/uur
Op afspraak


Categorie