Familieopstelling

familieopstelling

Soms stellen we vast dat er over de generaties heen verstoringen in familiesystemen aanwezig zijn. Dat kan voor problemen zorgen in het dagelijks leven: van relationele conflicten tot fysieke symptomen en zelfs verslavingen. Bij familieopstellingen zullen representanten de familieleden van de vraagsteller vertegenwoordigen. Zo ontstaat een beeld van de onderliggende processen die in het familiesysteem aanwezig zijn. Dan kunnen we op zoek gaan naar heling van het systeem. Vaak volgt er ook verbetering van het hieraan gekoppeld probleem in het dagelijkse leven

Heb je het idee dat iets je weerhoudt om gelukkig te zijn? Zou je graag inzicht willen in wat dit is en hoe je dat kunt doorbreken?

Dan is deze avond Relatie opstellingen een bijzondere gelegenheid hiervoor. Het thema van de avond is “Relaties” in al haar mogelijke vormen.

In een veilige sfeer gaan we die avond op een geheel unieke wijze aan de slag met de techniek van familie opstellingen, die alle innerlijke banden en ervaringen van de gevoelswereld zichtbaar maken.

Docent: Bert Cools